• รับออกแบบเว็บไซต์ Wordpress ดูแลเว็บไซต์ Wordpress รายเดือน/รายปี รับสอน Wordpress Basic ถึงขั้น Advance ใช้เวลาเรียน 3-8 ชม มีไฟล์การสอน ไม่มี Notebook ก็เรียนได้ ไม่จำเป็นต้องลงทุนเช่า Host+Domain มีวีดีโอพร้อมเรียนและปฏิบัติไปพร้อม ๆ กันจนกว่าจะเข้าใจครับ สามารถติดต่อสอบถามเวลาที่ต้องการเรียนได้ เราสามารถรีโมทไปสอนได้ จับมือทำไปพร้อม ๆ กันเลยครับ