อินทนิล ออร์แกนิค

Friends 213

ฟาร์มผักอินทรีย์

รู้จัก อินทนิลฟาร์มSee more

ทำไมต้องซื้อผักกับเรา

ตัด-เเพ็ค-ส่ง จากต้นภายในวันเดียวกัน

กว่าจะเป็นผักอินทรีย์

ขั้นตอนการปลูกว่าจะได้มาเป็นผักออร์แกนิคให้ลูกค้า

ประวัติ

ฟาร์มของเราอยู่ที่เชียงใหม่เป็นฟาร์มน้องใหม่ของคุณรุ่นใหม่

การล้างเเละดูแลผัก

เมื่อซื้อไปเเล้วเราควรเข้าใจการล้างผักให้สะอาด

Mixed media feed

Country or region: Thailand