อินทนิล ออร์แกนิค

อินทนิลออร์แกนิคฟาร์ม ดําเนินงานปลูกผักอินทรีย์เพื่อจําหน่ายตั้งแต่ปี พ.ศ. 2561 โดยมีเป้าหมายคือผลิตและจำหน่ายผักและผลไม้ที่ปลอดภัยให้แก่ผู้บริโภค และ ช่วยเหลือชาวบ้านและเกษตรกรในชุมชนบ้านเกิดให้สาม...

0 likes0 commentsLINE VOOM