เครื่องมือแพทย์อุลตร้าซาวด์

ขนส่งเครื่องมือแพทย์ จากกรุงเทพ ลาดพร้าว ปลายทางรพ.เชียงแสน จ.พะเยา ทีมงานโชคถนอมขนส่ง

ขนย้ายเครื่องอุลตร้าซาวด์

รพ.มหาราชเชียงใหม่ ปลายทางกรุงเทพ ทีมงานโชคถนอมขนส่ง ยินดีให้บริการครับ

ติดตั้งเครื่องมือแพทย์

ทีมขนส่งและทีมติดตั้ง เครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ บริการทั่วประเทศครับ

รถบรรทุกเฮี้ยบขนส่ง

ทีมงานโหลด และทีมงานติดตั้งพร้อมให้บริการ