฿250แกงคั่วกระดูกหมูอ่อนสะตอ

แก้วแกงใต้กับเคล็ดลับ สูตรเด็ดของเครื่องแกงแท้เมนูแกงคั่วกระดูกหมูอ่อนสะตอที่อร่อยกลมกล่อม

Delivery (restaurant)
฿260กุ้งผัดสะตอ

แก้วแกงใต้กับเคล็ดลับ สูตรเด็ดของเครื่องแกงแท้เมนูกุ้งผัดสะตอที่อร่อยกลมกล่อม

Delivery (restaurant)
฿250หมูคั่วปลาเค็มสะตอ

แก้วแกงใต้กับเคล็ดลับ สูตรเด็ดของเครื่องแกงแท้เมนูหมูคั่วปลาเค็มสะตอที่อร่อยกลมกล่อม

Delivery (restaurant)
฿260กุ้งผัดเผ็ดสะตอหมูสับ

แก้วแกงใต้กับเคล็ดลับ สูตรเด็ดของเครื่องแกงแท้เมนูกุ้งผัดเผ็ดสะตอหมูสับที่อร่อยกลมกล่อม

Delivery (restaurant)