ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์คุณภาพภายใต้เครื่องหมายการค้า ORAFON, SK ZIC และ SPEED MATE