แพลตฟอร์ม RxNet

แพลตฟอร์ม RxNet ขายส่ง เวชภัณฑ์ ตัวช่วยสำคัญ สำหรับร้านยา

หลักสูตรอบรมผู้ช่วยเภสัชกร

หลักสูตรอบรมผู้ช่วยเภสัชกร(พนักงานร้านยา) ให้ความรู้ เกี่ยวกับ สุขภาพ โรคที่พบได้บ่อยในร้านขายยา การสื่อสาร(Communication Skill) การบริการ(Services) เพิ่มเติมความรู้ ความมั่นใจ ในการปฏิบัติงาน ผู้ช่วยงานเภสัชกร ร้านขายยา เรียน 10 วัน 80 ชม.