จัดส่งสินค้าทุกวันจันทร์-เสาร์ ผ่านรถเย็นควบคุมอุณหภูมิเย็น -15 องศา เทคโนโลยีจากญี่ปุ่น อาหารสดใหม่ถึงมือ