• Aโรงแรม โนโวเทล ภูเก็ต ซิตี้ โภคีธรา ตั้งอยู่ใจกลางเมืองเก่าภูเก็ต รายล้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย พร้อมทั้งการเดินทางที่แสนสบาย

Direct chat

If your question isn't answered here, please contact us directly.