• โปรโมชั่นราคาพิเศษเมื่อใช้บริการล้างแอร์ตั้งแต่ 2 เครื่องขึ้นไป หรือสามารถสอบถามโปรโมชั่นอื่นๆ กับแอดมินได้ตามช่องทางต่างๆ