• Aสามารถติดต่อฝ่ายขายผ่านไลน์ได้ทันที ทางเราจะมีการสอนใช้งานและให้ทดลองใช้งานฟรี

  • Aไม่ต้องติดตั้ง ใช้งานผ่าน Browser ได้ทุกอุปกรณ์

  • Aความปลอดภัยสูงสุดเพราะเราใช้ระบบแบบ Cloud
    ข้อมูลลูกค้าแต่ละรายจะมีเก็บในเชิร์ฟเวอร์แยกกัน

  • Aนอกจากช่วยจัดการบริหารร้านแล้ว สามารถช่วยทำให้ธุรกิจสำเร็จง่ายขึ้น ด้วยฟีเจอร์ขายคอร์สออนไลน์ 24 ชั่วโมง, รองรับการชำระทุกช่องทาง และ สรุปรายงานการตลาด Insight