อนาคตยานยนต์

ถ้าไม่กล้าทำสิ่งที่ท้าทาย ก็จะไม่มีวันพบกับเปลี่ยนแปลง

กว่า Carl Benz วิศวกรชาวเยอรมันจะสร้างรถยนต์คันแรกของโลกได้ เขาต้องใช้เวลาหลายปี เปลี่ยนหุ้นส่วนหลายคน เพราะทุกคนเห็นว่ามัน ‘เป็นไปไม่ได้’ แต่เขาก็ยังมุ่งมั่นทำจนประสบความสำเร็จ

รถยนต์ถูกใช้เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน หัวใจหลักในการพัฒนายานยนต์ในศตวรรษที่ผ่านมาจึงเป็นการแข่งขันด้านสมรรถนะเครื่องยนต์ ทักษะด้านการใช้เชื้อเพลิงให้คุ้มค่า ที่แต่ละบริษัทคิดค้นมาเป็นจุดขายของรถยนต์ตนเอง

แต่ในอนาคตอันใกล้นี้ อุตสาหกรรมยานยนต์จะถูกหลอมรวมเข้ากับเทคโนโลยีอัจฉริยะในทุกด้าน เริ่มจากการเปลี่ยนมาใช้รถยนต์ไฟฟ้าที่ต้องใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยให้ขับขี่ได้ไกลขึ้นได้ หรือใช้ AI ที่ช่วยให้รถยนต์จอดเองได้อัตโนมัติ เป็นต้น

ในประเทศไทยยังมีการใช้งานรถไฟฟ้าน้อย ด้วยปัจจัยด้านการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดได้ไม่มาก แต่ภาครัฐมีการสนับสนุนโครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าหลายมาตรการ โดยตั้งเป้าปี 2578 ไทยจะต้องใช้รถยนต์ไฟฟ้า 100%

ดังนั้นอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยที่เคยเป็นฐานการผลิตยานยนต์สันดาปภายในที่มีศักยภาพ คงต้องฝ่าฝันความท้าทายทางเทคโนโลยีมากขึ้น และต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญที่มุ่งเน้นความสามารถทางเทคโนโลยีมากขึ้นด้วย

YAMAZEN มีวิศวกรผู้เชี่ยวชาญกว่า 40 ชีวิต พร้อมให้คำปรึกษา และสรรหาเครื่องจักรคุณภาพเยี่ยม พร้อมตอบทุกโจทย์เทคโนโลยีที่มีในปัจจุบัน เพื่อให้ธุรกิจของคุณเดินหน้าสู่โลกอนาคตได้อย่างมั่นใจ