aiScript

โซลูชัน AI ประมวลผลเอกสาร และข้อมูลรูปแบบใหม่ เสริมประสิทธิภาพเทคโนโลยี OCR ด้วยระบบ AI อัจฉริยะ

aiFace

AI-Face Recognition มิติใหม่ของการยืนยันตัวตนด้วยใบหน้า โดยระบบ Face Recognitionที่เบื้องหลังทำงานด้วยระบบ AI อัจฉริยะ

aiNLP

บริการ aiNLP Chatbot อัจฉริยะ ตอบสนองทุกความต้องการขององค์กร ระบบ AI อัจฉริยะที่ทำให้การประมวลผลข้อความเป็นไปอย่างชาญฉลาด

aiKMS

บริการ knowledge management Solutions สำหรับธุรกิจ จะช่วยทำให้การค้นหาข้อมูลและคำตอบในองค์กรเป็นเรื่องง่าย รวดเร็ว และแม่นยำยิ่งขึ้น ด้วยโปรแกรมจัดการองค์ความรู้จากข้อมูล และค้นหาคำตอบด้วยระบบ KM ที่ขับเคลื่อนโดย AI อัจฉริยะ