จำหน่าย น้ำยาล้างคราบน้ำมัน คราบจารบี คราบกาว คราบสกปรก, น้ำยาลอกสีพลาสติก ลอกสีโลหะ, น้ำยาลอกสีสูตรน้ำ, น้ำยาแยกกากสีแยกสารแขวนลอย, เอทิลแอลกอฮอล์, น้ำยาลดฟอง ฯลฯ