คอนโดที่คิดมาเพื่อคน GEN ใหม่ในยุคนี้! เป็นตัวเองได้เต็มที่ พร้อม Facilities ที่ตอบทุกความชอบและความใช่ ให้คุณสามารถมูฟไปข้างหน้าได้ในทุกวัน 🏃‍

THE MUVE
สร้างสมการที่ใช่ ให้ชีวิตไปข้างหน้า
MOVE YOUR LIFE FORWARD