มุ่งพัฒนาบุคลากร

เร่ิมต้น Transform ให้กับ บุคลากรของคุณ เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้เรื่องราวใหม่ เทรนด์ใหม่ และแนวโน้มที่น่าสนใจในปัจจุบัน เพื่อการนำไปสู่การพัฒนาและความก้าวหน้าในธรุกิจคุณ สามารถดูคอร์ส Training ที่น่าสนใจได้แล้ว https://www.dip.go.th/th#home_newstab01 http://www.itc.or.th/?page_id=15219 http://www.thaiplastics.org/seminar.php #ITC #PeopleTransform

มุ่งพัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์

เริ่มต้น Transform ให้กับผลิตภัณฑ์ หรือสินค้าของคุณ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและนวัตกรรมให้กับผลิตภัณฑ์เดิมของคุณได้มากกว่าที่เคยเป็น ส่งเสริมการเติบโตและพัฒนาขีดความสามารถของผลิตภัณฑ์ ที่ไม่ใช่แค่สินค้าเดิมๆ เริ่มพัฒนาผลิตภัณฑ์ คลิกเลย http://www.itc.or.th/?page_id=15714 #ITC #ProductTransform

มุ่งพัฒนากระบวนการผลิต

เริ่มต้นพัฒนา กระบวนการผลิตของคุณ เพื่อส่งเสริมการลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต นอกเหนือจากต้นทุนที่ลดลงแล้ว ระยะเวลา หรือต้นทุนที่คุณมองไม่เห็น ก็ยังสามารถลดลงได้อีกด้วย ทั้งการลีน และประยุกต์การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ ผสมผสานให้กับธุรกิจการผลิตของคุณ สำหรับอุตสาหกรรมาพลาสติกคลิกเลย : http://ofc.plastics.or.th/ การใช้ Lean Automation System ติดต่อเลย กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (DIP) สถาบันไทย-เยอรมัน ศูนย์กรุงเทพฯ

ความสะดวกเพื่อสร้างนวัตกรรม

หากคุณประสบปัญหาเรื่องของคู่คิด คู่ทำ และแนวทางสำหรับการผลิตภัณฑ์ให้กับคุณ อาคารต้นคิด สตูดิโอ (Ton - Kit Studio) พร้อมแล้ว ที่จะช่วย SMEs มาร่วมหาแนวทางไปกับเราศูนย์ ITC หนึ่งพื้นที่ สำหรับการเปิดรับ IDEA พร้อมสร้างสิ่งใหม่ๆ ให้กับสินค้าของ SMEs 1.เป็นหนึ่งพื้นที่สำหรับการช่วยเติมเต็มความสร้างสรรค์ ด้วยแนวคิดที่หลากหลาย และจะส่งให้กับความสร้างสรรค์ของคุณ สู่ความเป็นไปได้ 2.เป็นหนึ่งพื้นที่สำหรับการช่วยให้คำปรึกษา คำชี้แนะอันเป็นประโยชน์ เปรียบเสมือนเพื่อนคู่คิด เติมเต็มให้กับคุณ 3.เป็นพื้นที่ สำหรับการใช้เครื่องมือที่ครบครัน สำหรับส่งเสริมการสร้างสรรค์ ให้กับต้นแบบ และงานนวัตกรรมต่างๆ ให้กับคุณ พบกับเราได้ คลิกเลย : https://goo.gl/maps/NLSCBz3pg71RTZS7A ร่วมติดต่อหาเราได้ที่ เข้าใช้บริการจากศูนย์ ITC วันนี้ Website : www.itc.or.th Facebook : ITC Industry Transformation Center Youtube Official : ITC Industry Transformation Center Tel : 02-058-4988,02-036-8417,1358 #ITC #ITCService

ตอบโจทย์การ Transform

มุ่งหน้า Transform ยกระดับนวัตกรรมให้เป็นจริง . การพัฒนาอย่างสร้างสรรค์ให้กับผลิตภัณฑ์ หรือการเติมแต่งแนวคิดให้สามารถใช้ได้จริงนั้น สิ่งจำเป็นที่จะส่งเสริมให้เกิดขึ้น นอกเหนือจากความรู้และความเข้าใจแล้ว สิ่งสำคัญคือ เครื่องมือต่างๆ สำหรับผลิต เพื่อนคู่คิดสำหรับช่วยหาทางออกและพัฒนาต่อ ซึ่งเมื่อสิ่งเหล่านี้รวมกันจะช่วยให้คุณสามารถสร้างนวัตกรรม และสิ่งใหม่ๆให้เกิดขึ้นได้ . ด้วยบริการและพื้นที่จากศูนย์ ITC อาคารต้นคิดสตูดิโอ (Ton-Kit Studio) ที่นอกเหนือจากเครื่องมือ 3DPrinter ที่ดีและทันสมัยแล้วสิ่งเราเพิ่มเติมให้คือ องค์ความรู้และตัวช่วยสำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ ให้กับคุณ ติดต่อขอใช้บริการได้แล้ว Website : www.itc.or.th Youtube Official : ITC Industry Transformation Center Google+ : ITC Industry Transformation Center Tel : 02-058-4988,02-036-8417,1358 #ITC #IndustryTransformationCenter #ศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม #ITCService