คลินิก หู คอ จมูก (Ear Nose Throat Clinic) คลินิก หู คอ จมูก ให้บริการตรวจวินิจฉัย รักษาปัญหาทางด้านหู คอ จมูก รวมถึงโรคไซนัส ภูมิแพ้ ผู้ที่มีอาการนอนกรน อาการเวียนศีรษะ ซึ่งเกิดจากภาวะน้ำในหูไม่เท่ากัน และมีปัญหาด้านการได้ยิน ด้วยเครื่องมือตรวจที่ทันสมัย พร้อมทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านหู คอ จมูก แพทย์ประจำ แพทย์ที่ปรึกษาของโรงพยาบาล