โรงพยาบาลเอกชล ก่อตั้งเมื่อ 15 พฤศจิกายน 2521 อยู่คู่กับชาวชลบุรีและจังหวัดใกล้เคียง มามากกว่า 40 ปี มีความมุ่งมั่นพัฒนาการบริการอย่างต่อเนื่อง จนมีบริการทางการแพทย์ครบถ้วน และทัดเทียมกับโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำในกรุงเทพฯและเพื่อ "เป็นโรงพยาบาลคุณภาพด้วยบริการสุขภาพที่เป็นเลิศภายในปี พ.ศ. 2562 "