สัญญาเช่าเครื่องพิมพ์ความเร็วสูง Fujitsu DL6400 สัญญารายเดือนๆ ล่ะ 2000 บาท พร้อมบริการดูแลบำรุงรักษาเครื่องพิมพ์ ติดต่อด่วน 0816979075