ชุดผ้าไตรเต็มมัสลิน 9 ขัณฑ์

฿3,080

ชุดผ้าไตรเต็ม 7 ชิ้น (จีวร 9 ขัณฑ์, สบงขัณฑ์, อังสะสไบ/กระเป๋า, สังฆาฎิ 1 ชั้น, ประคต, ผ้ารัดอก, ผ้ารับประเคน)

สามารถใช้บวชพระได้ พระสงฆ์ใช้งานได้จริง ตัดเย็บประณีต นุุ่งห่มครองไม่ขาด

*สีพระราชนิยม หรือ สีกลางใช้ได้ทุกวัด (สีเดียวกับสังฆราชองค์ปัจจุบันครอง)
*สีแก่นพระป่า

ราคานี้รวมส่งแล้ว

More from this accountSee all

ชุดสังฆทานอโรคปรมาลาภา (ชุดยา)

ชุดยาในกล่อง IKEA สีขาว ชุดยารักษาโรคครบทั้ง ตา หู คอ จมูก ไม่หมดอายุ ใช้งานได้จริง ราคานี้รวมส่งแล้ว

ชุดผ้าไตรอาศัยมัสลิน 9 ขัณฑ์

ชุดผ้าไตรอาศัย 3 ชิ้น (จีวร 9 ขัณฑ์, สบงอนุวาต, อังสะสไบ/กระเป๋า) สามารถถวายได้ทุกโอกาสไม่จำกัด พระสงฆ์ใช้งานได้จริง ตัดเย็บประณีต นุุ่งห่มครองไม่ขาด *สีพระราชนิยม หรือ สีกลางใช้ได้ทุกวัด (สีเดียวกับสังฆราชองค์ปัจจุบันครอง) *สีแก่นพระป่า ราคานี้รวมส่งแล้ว

ชุดธาราญา พร้อมหมอนหรือผ้าสบง

ชุดเพียบพร้อมบริบูรณ์ เน้นพระสงฆ์ใช้งานได้จริงรายการของเครื่องใช้ครบทุกด้าน ราคานี้รวมส่งแล้ว

ชุดสังฆทานชะลอมกำลังวัน

รายการของเครื่องใช้งานได้จริง ถวายได้ทุกโอกาสไม่จำกัด เช่น งานทำบุญวันเกิด ทำบุญบ้าน งานสวดอภิธรรมศพ เป็นต้น * ราคานี้ไม่รวมค่าส่ง