ขอยืมหนังสือออนไลน์

🌟 ส่งคำขอยืมหนังสือกับห้องสมุดวันนี้ คืนอีกที 15 กรกฎาคม​เลยจ้าาา (ยกเว้นนักศึกษาคาดว่าและผู้ที่มีอายุบัตรจำกัดนะค้าาา)​📚✨ . 1. สำนักหอสมุด (ห้องสมุดกลาง) ✅ กรอกแบบฟอร์มที่ bit.ly/cmurequest 2. ห้องสมุดคณะเกษตรศาสตร์ ✅ กรอกแบบฟอร์มที่ forms.gle/68yiapGAG1UotL1o8 3. ห้องสมุดคณะทันตแพทยศาสตร์ ✅ inbox ที่ Dentistry Library CMU 4. ห้องสมุดคณะเทคนิคการแพทย์ ✅ กรอกแบบฟอร์มที่ bit.ly/33FQIQc 5. ห้องสมุดคณะบริหารธุรกิจ ✅ inbox ที่ AccBA Library, CMU 6. ห้องสมุดคณะพยาบาลศาสตร์ ✅ inbox ที่ Nursing Library CMU 7. ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ ✅ กรอกแบบฟอร์มที่ bit.ly/2yGsCJx 8. ห้องสมุดคณะเภสัชศาสตร์ ✅ กรอกแบบฟอร์มที่ bit.ly/pharmacylibcmu 9. ห้องสมุดคณะมนุษยศาสตร์ ✅ inbox ที่ ห้องสมุดคณะมนุษยศาสตร์ มช. 10. ห้องสมุดคณะวิจิตรศิลป์ ✅ กรอกแบบฟอร์มที่ bit.ly/fineartslib 11. ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์ ✅ กรอกแบบฟอร์มที่ bit.ly/scilibbookrequest 12. ห้องสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร์ ✅ inbox ที่ ห้องสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ engineering library cmu 13. ห้องสมุดคณะศึกษาศาสตร์ ✅ กรอกแบบฟอร์มที่ bit.ly/2qzpPxV 14. ห้องสมุดคณะเศรษฐศาสตร์ ✅ inbox ที่ ECON Library, CMU 15. ห้องสมุดคณะสถาปัตยกรรมศาตร์ ✅ inbox ที่ Facmu Library 16. ห้องสมุดคณะสังคมศาสตร์ ✅ inbox ที่ Social Sciences Library CMU 17. ห้องสมุดคณะสัตวแพทยศาสตร์ ✅ กรอกแบบฟอร์มที่ forms.gle /oaJJWysL8zoofK9MA 18. ห้องสมุดคณะอุตสาหกรรมเกษตร ✅ inbox ที่ facebook.com/ agrolibcmu #CMULibrary

More from this accountSee all

ฮาวทูคืน

ฮาวทูคืน 😃 คืนหนังสืออย่างไร❓ ให้ถึงห้องสมุด📚 📖 🚩 ช่องทางที่ 1 🗳 คืนที่ตู้รับคืนหนังสือล่วงเวลา (Book Drop) ของห้องสมุด 🚩 ช่องทางที่ 2 📬 ส่งคืนทางไปรษณีย์ (โปรดติดต่อทาง m.me/librarycmu)

ขยายเวลากำหนดส่งคืนหนังสือ

ห้องสมุดใจดี ❤️--ขยายเวลา--❤️ กำหนดส่งคืนหนังสือ📚📖 ไปจนถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 💥 🚩โดยไม่เกินวันหมดอายุของบัตรสมาชิก (จากเดิมถึงวันที่ 19 มิถุนายน 2563) เนื่องจากกรณีสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัส COVID-19