เบอร์ติดต่อภายใน

เบอร์ติดต่อภายใน 02-886-7834 (จัดซื้อ, นำเข้า, การส่งสินค้า / Purchasing, Importing, Shipping) 02-886-7835 (บริการหลังการขาย, อะไหล่, สินค้าใช้งานผิดปกติ / After-sales service, Spare parts, Malfunction products) 02-886-7836 (Fax) ไลน์เดียวจบ ครบทุกบริการ Line : @siamintercorp (มีเจ้าหน้าที่คอยตอบตลอดในวันทำการ)

บริษัทฯ ขอความร่วมมือลูกค้า

📣 ✴ บริษัทฯ ขอความร่วมมือลูกค้าและผู้ใช้บริการทุกท่าน ✴ 📣 เนื่องจากทางบริษัทฯ ได้ทำการปรับปรุงรูปแบบการให้บริการให้มีความครอบคลุมและลดการตกหล่นของบริการต่างๆ ทางบริษัทฯ จึงขอให้ลูกค้าและผู้ใช้บริการติดต่อบริษัทฯ ผ่านทาง - Line@ : Siamintercorp (มีแอดมินคอยตอบตลอดในวันและเวลาทำการ) - อีเมล์ ทั้งนี้...เพื่อความสะดวกรวดเร็วในมาตรฐานการให้บริการต่อไปในอนาคต