เกจ วัดลม สำหรับงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ มีหลายแบบและหลายช่วงของการวัด