• ลูกค้าสามารถเลือกเบอร์ที่ต้องการพร้อมกดทำรายการสั่งซื้อเลือก
  -ชำระผ่านบัตรเครดิตเต็มจำนวน
  -ชำระผ่านบัตรเครดิตผ่อนชำระ ( 0% นานถึง 6 เดือน )

  เงื่อนไขการรับประกันสินค้า ( เบอร์มงคล )
  - หากซิมเสีย - ไม่มีสัญญาณ - โทรเข้า-ออก ไม่ได้ ในระยะเวลาประกัน 30 วัน
  ยินดีคืนเงินเต็มจำนวน (กรณีอื่นงดเปลี่ยนหรือขอคืนเงิน)
  - ลูกค้าต้องตรวจเช็คสินค้า และนำซิมการ์ดพรัอมเอกสารที่ได้รับไปเปลี่ยนชื่อผู้จดทะเบียนเป็นชื่อลูกค้าให้เรียบร้อย ภายใน 15 วัน
  ( หากเกินระยะเวลาทางร้านจะไม่รับผิดชอบใดๆทุกกรณี )
  - หากลูกค้าทำเอกสารที่ทางร้านแนบไปหายหรือฉีกขาด
  หากให้ทางร้านทำเอกสารให้ใหม่จะมีค่าบริการ 300 บาท รวมจัดส่งให้ใหม่อีกครั้ง