BcWarehouse

การจัดเก็บสินค้า หมายถึงbuilding การจัดเก็บสินค้า หมายถึง การรับฝากสินค้า การจัดสต๊อกสินค้า การจัดเก็บ การจัดส่งสินค้า ให้แก่ผู้ขายสินค้าเพื่อกิจกรรมการขายสินค้า ดำเนินธุรกิจ ของผู้ขายสินค้า เพื่อให้เกิด...

1 like0 commentsLINE VOOM