Bluofriends

บลูโอ ริธึม แอนด์ โบว์ล ยังคงห่วงใย ใส่ใจลูกค้า ด้วยมาตรการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส Covid-19 สะอาด มั่นใจ ปลอดภัย ทุกจุด 😊 #BluO #Bluofriends #Bowling

0 likes0 commentsLINE VOOM