DERMAEXPERT

แจ้งปรับส่วนลดสินค้า เนื่องจากราคาวัตถุดิบต่างๆ ได้ปรับราคาขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปีที่ผ่านมาทำให้ต้นทุนการผลิตสินค้าเพิ่มสูงขึ้นตามลำดับ เพื่อให้ลูกค้าได้รับผลกระทบน้อยที่สุด ทางบริษัทฯ จึงขอปรั...

0 likes0 commentsLINE VOOM