DERMAEXPERT

ผลิตภัณฑ์ทุกรายการผ่านการวิจัย และพัฒนาสูตรจากทีมผู้เชี่ยวชาญโดยเฉพาะได้แก่ เภสัชกร นักวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง นักเคมี เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ และได้รับความพึงพอใจสูงสุดจากผู้บริโภค