Live Healthy

💙 น้ำอัลคาไลน์ หรือน้ำด่าง 💙 ดื่มแล้วสุขภาพดี !! เพราะ???.... ร่างกายของเราพยายามปรับสมดุลให้เป็นด่างอ่อนๆ แต่หากเรารับประทานอาหารฝั่งกรดเยอะไปในแต่ละวัน เช่น ชา กาแฟ เนื้อสัตว์ น้ำตาล ร่างกายจะท...

2 likes0 commentsLINE VOOM