TOSHINO

🌈 Smart ADAPTER TW-2USB Toshino 💬 ปลั๊กแปลง 2 ทาง 2 USB พกพาสะดวก ง่ายต่อการใช้งาน รองรับกำลังไฟ 2300W หากเราใช้ไฟเกินจะมี Circuit Switch ตัดไฟเมื่อกระแสไฟเกิน อีกด้วย ❗️เกือบลืมบอกเลย . . .USB...

0 likes0 commentsLINE VOOM