TOSHINO

Smart ADAPTER TW-2USB Toshino 💬 ปลั๊กแปลง 2 ทาง 2 USB พกพาสะดวก ง่ายต่อการใช้งาน รองรับกำลังไฟ 2300W หากเราใช้ไฟเกินจะมี Circuit Switch ตัดไฟเมื่อกระแสไฟเกิน USB 2.4A 2ช่อง รองรับ AUTO-ID ด้วยครับ...

3 likes0 commentsLINE VOOM