เดินทางปลอดภัย

สภาวิชาชีพผู้ขับขี่รถยนต์สาธารณะไทย จัดตั้งขึ้นเพื่ออาชีพผู้ให้บริการรถยนต์สาธารณะ ประเภทรถแท็กซี่และรถตู้โดยสารสาร เป็นหลัก จึงได้ร่วมกันระดมความคิดเห็นถึงแนวทางการปรับปรุงแก้ไขและพัฒนา ด้วยจิตสำนึ...

1 like0 commentsLINE VOOM