คนรักรอยสัก By Kosit

คนรักรอยสัก By Kosit

@ztu9574eFriends 495

Timeline

13 ตุลาคม 2559 จะเป็นวันที่คนไทยทุกคน จะไม่มีวันลืม ความเศร้าเสียใจ และ ภาพความสามัคคี ความรักต่อองค์ พ่อหลวงของเรา เราอาจเป็นเพียงคนไทยกลุ่มเล็กๆคนนึง แต่ที่เรามีและเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่คือ ความจงรักภักดีต่อองค์พ่อหลวงของเรา Kosit Tattoo
See More
Top