ขอขอบพระคุณผู้สนับสนุนเป็นทางการจากทุกกลุ่มลูกค้า เชพชื่อดัง เชพจากโรงแรมห้าดาว นักเรียนเบเกอรี่จากทุกสถาบัน ร้านค้าขายส่งที่นำสินค้าไปจำหน่ายในร้าน ผู้ประกอบการร้านเบเกอรี่ โรงแรม ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่ให้ความไว้วางใจ และให้การสนับสนุนบริษัทมาโดยตลอด เนื่องจากบริษัทเป็นตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์แบรนด์ต่างๆอย่างเป็นทางการ จัดทำแคตตาล็อคสำหรับผู้ประกอบการ โรงแรม ร้านอาหาร ตามแต่ละแบรนด์สินค้า เพื่อการได้รับข้อมูลอย่างชัดเจน กรุณาส่งข้อมูลผ่านทางเวปไซด์บริษัท เพื่อความสะดวกในการรับข้อมูลจากแคตตาล็อคสินค้า การเลือกชมสินค้า โดยมิต้องเดินทาง สามารถเลือกซื้อสินค้าได้จากหน้าเวปไซด์ โดยมีราคาระบุไว้ในเวปไซด์อย่างชัดเจน เพื่อความเป็นธรรมกับผู้บริโภค หรือติดต่อผ่านทาง E-mail address : showroom.kitchenworld@gmail.com ในกรณีที่มีการสั่งซื้อสินค้าจำนวนมาก