Ajinotakara

คนนะไม่ใช่กระเพรา ที่ไม่รู้จะสั่งอะไรก็จบที่กระเพรา แต่ว่ามื้อนี้กะเพรากุ้งนะ รสหนึ่ง ผงกะเพราสำเร็จรูป https://bit.ly/3WGmxSX เปลี่ยนให้ทุกมื้อคือความอร่อย...ด้วยรสหนึ่ง ผงปรุงรส เหมาะสำหรับทุกเ...

0 likes0 commentsLINE VOOM