MeritO

เมอริโต้ น้ำมันมะพร้าวออร์แกนิค - สามารถใช้ทาน pulling oil ทำสปา หรือเป็นส่วนผสมของขนมและเบเกอรี่ - ผลผลิตจากมะพร้าวพันธุ์มาว่า ที่เพาะปลูกด้วยวิถีออร์แกนิคแท้100% - อายุสินค้า 24 เดือน นับจากวันผลิต