MeritO

เมอริโต้ กะทิออร์แกนิค - เหมาะสำหรับใช้ประกอบอาหารทั้งคาวและหวาน - ผลผลิตจากมะพร้าวพันธุ์มาว่า ที่เพาะปลูกด้วยวิถีออร์แกนิคแท้ 100% ในไร่เมอริโต้ จ.จันทบุรี - อายุสินค้า 24 เดือน นับจากวันผลิต