คคส.

คคส.

@zqz6648eFriends 173

Timeline

คคส.ร่วมกับนักวิชาการ วิเคราะห์ ร่าง พ.ร.บ.มาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ.... และ ร่าง พ.ร.บ.อาหาร พ.ศ. ... ที่ กระทรวงเกษตรฯ เสนอแก้ไข พบว่า ร่างกฎหมายดังกล่าว มีเจตนารมณ์มุ่งเน้นเฉพาะด้านเศรษฐกิจ โดยไม่คำนึงสวัสดิภาพ และความปลอดภัยของผู้บริโภค และอาจส่งผลกระทบต่อระบบการคุ้ม ...See More
See More

Business Information

Hours 9.00-17.00 Mon.-Fri
Closed on Sat.-Sun
URL http://www.thaihealthconsumer.org
Phone 02-218-8445
Top