คคส.

คคส.

@zqz6648eFriends 234

Timeline

แม้ พ.ร.บ.นมผง (Milk Code) จะมีเจตนารมณ์เพื่อปกป้องคุ้มครองทั้งแม่และเด็ก ด้วยการห้ามโฆษณานมผงสำหรับทารกและเด็กเล็กในทุกช่องทางการสื่อสารอย่างเด็ดขาด แต่อีกด้านหนึ่งก็ก่อให้เกิดความแคลงใจบางประการกับคำถามที่ตามมาว่า เช่นนี้แล้วจะเหลือที่อยู่ที่ยืนให้กับคุณแม่ที่จำเป็น ...See More
See More

Business Information

Hours 9.00-17.00 Mon.-Fri
Closed on Sat.-Sun
URL http://www.thaihealthconsumer.org
Phone 02-218-8445
Top