กรมการแพทย์แผนไทยฯ

Friends 38,117
  • กรมการแพทย์แผนไทยฯ
  • Tue 08:30 - 16:30
  • และวันหยุดนักขัตฤกษ์
  • 025917007
  • http://www.dtam.moph.go.th
  • 11000 Nonthaburi 88/23 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

Social media

Follow us on social media

Mixed media feedmore

DTAMmore

กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข

Country or region: Thailand