กรมการแพทย์แผนไทยฯ

Friends 35,374
  • สวัสดีค่ะ / ครับ
  • Wed 08:30 - 16:30
  • Replies within 12 hours
  • และวันหยุดนักขัตฤกษ์
  • 025917007
  • http://www.dtam.moph.go.th
  • 11000 Nonthaburi 88/23 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

Social media

Follow us on social media

Mixed media feed

DTAM

กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข

กรมการแพทย์แผนไทยฯ
สวัสดีค่ะ / ครับ