Fortune Town

🥳คึกๆ คักๆ ยกทัพเหล่าขบวนรถฟู้ดทรัค🚙 ที่ฟอจูนทาวน์ 🎈เทศกาลอาหารและเครื่องดื่มกลับมาอีกครั้ง 🤤รวมของอร่อย ในงาน FUN FIN MARKET @FORTUNE TOWN 😎ละลานตาด้วยเมนูอาหารคาวหวานเลิศรส อาทิ หมึกย่างนัว...

1 like0 commentsLINE VOOM