IDENTITY CLINIC

อันตราย ❗ อยากสวยแต่หน้าพัง จากยาหิ้ว หมอกระเป๋า 🚫 ถ้าเลือกต้องเลือกให้ปลอดภัย 🔔 ✅ คลินิกที่ได้มาตราฐาน ใบอนุญาตถูกต้อง ✅ ยาทุกตัวสามารถตรวจสอบได้ ✅ อย่าเห็นแก่ของถูก ยาที่ไม่ได้มาตราฐานมักราคาถู...

0 likes0 commentsLINE VOOM