ทีเอ็น เทรนนิ่ง

Friends 1,162

ตรวจสอบบัญชี/อบรมCPD

ข้อมูลบัญชีSee more

เราเป็นบริษัทฝึกอบรมเกี่ยวกับบัญชีและภาษีแห่งแรกและแห่งเดียวในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา หากท่านเป็นผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี นักศึกษาจบใหม่ หรือผู้ต้องการทดสอบเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร (TA) มาเพิ่มเติมความรู้ที่ทันสมัยกับเราสิครับ TN Training ยินดีต้อนรับทุกท่าน ☺??

Mixed media feedSee more

อบรมบัญชีและภาษี

ติวสอบ TA

3,600 บาท (6 วัน @ 600.-)

บัญชีและภาษีควรรู้สำหรับ SMEs

3,000

การนำเสนองบการเงินรูปแบบใหม่

1,500

Update กฎหมายบัญชีและภาษี

2,200

Update กฎหมายบัญชีและภาษี

3,000

Reward card

Country or region: Unspecified