รักสยาม หนังสือเก่า

รักสยาม หนังสือเก่า

@zjj3728fFriends 3,550

Timeline

“หนังราชสีห์ที่ปูลงบนพระราชบัลลังก์” ความหมายของหนังราชสีห์ที่ปูลงบนพระราชบัลลังก์ และ พระที่นั่งภัทรบิฐ ราชสีห์เป็นสัตว์ในจินตนาการของศิลปินและนักปราชญ์ไทย มาแต่เดิม ว่าเป็นสัตว์ประเภทจตุบาทที่มีพลังอำนาจเหนือสัตว์ทั้งหลาย มีชีวิตอยู่ในป่าหิมพานต์อันเนป่าเชิงเขาสัต ...See More
See More
Top