รักสยาม หนังสือเก่า

รักสยาม หนังสือเก่า

@zjj3728fFriends 3,113

Timeline

วังหน้าพระองค์สุดท้ายของกรุงรัตนโกสินทร์ กรมพระราชวังบวรวิชัยชาญ พระนิพนธ์ในสมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ กรมพระราชวังบวรวิชัยชาญเป็นพระเจ้าลูกเธอพระองค์ใหญ่ของพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว เจ้าคุณจอมมารดาเอมเป็นเจ้าจอมมารดา ประสูติในรัชกาลที่ ๓ เมื่อว ...See More
See More
Top