รักสยาม หนังสือเก่า

รักสยาม หนังสือเก่า

@zjj3728fFriends 2,892

Timeline

'พระรูปที่ระลึกพระราชอาคันตุกะ' ที่มาของพระรูปนี้ ฉายโดยคุณจำนงค์ ภิรมย์ภักดี ที่บริเวณโถงหน้ามุข ณ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท โดยคุณจำนงค์เล่าไว้ว่า... สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ต้องพระราชประสงค์จะฉายพระรูปที่พระทวาร (ประตู) ทรงมีรับสั่งว่า คุณจำ ...See More
See More
Top