th-tile

กระเบื้องดินเผากับผนังบ้าน ได้เป็น ผนังอิฐโชว์ สวยๆ สไตร์ ลอฟ์ท แบบบ้านสไตร์ ลอฟ์ท (loft) คือ แบบบ้านที่คำนึงถึงโครงสร้างทางสถาปัตยกรรมเป็นหลัก โชว์ โครงสร้างของ คาน เสา เหล็กโผล่ คานเหนือฝ...

1 like0 commentsLINE VOOM