TMT

Friends 3,420

คนหัวใจเหล็ก

Mixed media feedSee more

TMT STEELSee more

บริษัท ทีเอ็มที สตีล จำกัด (มหาชน) หรือ TMT ไม่เคยหยุดพัฒนาเทคโนโลยีที่ล้ำหน้าและบุคคลากรที่มีคุณภาพเพื่อเป็นศูนย์กลางจัดจำหน่ายเหล็กทุกประเภท ทั้งผลิตภัณฑ์เหล็กแผ่นสำหรับอุตสาหกรรม เหล็กโครงสร้างสำหรับการก่อสร้าง พร้อมคลังสินค้าขนาดใหญ่ และการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ของลูกค้า ตอบสนองทุกโครงสร้างทุกจินตนาการ ด้วยประสบการณ์และความเป็นมืออาชีพ จนก้าวขึ้นเป็นหนึ่งในผู้ดำเนินธุรกิจเหล็กครบวงจรรายใหญ่ของประเทศ

Reward card

Country or region: Thailand