Cosdent by SLC

3 สาเหตุที่ทำให้ ฟัน..ห่าง!! . ใครมีปัญหาฟันห่างควรรู้ 3 สาเหตุที่ทำให้ฟันคุณห่าง 1.สูญเสียฟันหรือฟันแท้ไม่ขึ้น ทำให้มีช่องว่างขนาดเท่ากับฟันที่สูญเสียไป หรือฟันที่ไม่ขึ้น 2.ขนาดของซี่ฟันไม่สัมพันธ์...

1 like0 commentsLINE VOOM