Sammitr Autopart

กษตรกรทดลองใช้จานไถสามมิตร ตราจิงโจ้ : คุณสุรพล กุลเทียม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี คุณสุรพล กุลเทียม เกษตรกรชาวไร่ปลูกมันสำปะหลัง,อ้อยและข้าวโพด อยู่ที่อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี ได้ทดลองใช้"จานไถผานบุ...

1 like0 commentsLINE VOOM