Sammitr Autopart

เลือกจานไถสามมิตรตราจิงโจ้ ให้เหมาะสมกับพื้นที่เพาะปลูก เพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานและให้ผลผลิตที่ดียิ่งกว่า -พื้นที่ดินทราย เลือกใช้จานไถโค้งมาก คมจานด้านนอก หนา 6-7 mm. -พื้นที่ดินเหนียว เลือกใช้จาน...

0 likes0 commentsLINE VOOM