แซปป์ อีเล็คทริค

Friends 1,181

โทร. 02-415-4482

Mixed media feed

สินค้าทั้งหมดSee more

ฮีตเตอร์ฮอตรันเนอร์สปริง

(Hot Runner Spring) - ให้ความร้อนกับฮอตทิปหัวฉีดพลาสติก
 - ช่วยลดวัตถุดิบสูญเสีย เนื่องจากไม่มีขั้วน้ําในการฉีดชิ้นงาน 
- ความทนทานในการใช้งาน และการควบคุมอุณหภูมิที่แม่นยํา เนื่องจากมีสายเทอร์โมควบ คุมอยู่ภายในตัวฮีตเตอร์

ฮีตเตอร์ฮีโร่สปริง

(Hero Spiral Heater) - ให้ความร้อนกับฮอตทิปหัวฉีดพลาสติก 
- ช่วยลดวัตถุดิบสูญเสีย เนื่องจากไม่มีขั้วน้ําในการฉีดช้ินงาน 
- ความทนทานในการใช้งาน และการควบคุมอุณหภูมิที่แม่นยํา เนื่องจากมีสายเทอร์โมควบคุมอยู่ภายในตัวฮีตเตอร์

ฮีตเตอร์ต้มน้ำ

(Immersion Heater) - ให้ความร้อนกับของเหลวงานต้มนํ้า, ต้มนํ้ามัน, สารเคมี - มีท่อขนาด ⦰ 14 mm , ⦰ 11 mm , ⦰ 8 mm
 - ท่อเกรด 304 , 321 , 316L 
- รับสั่งทําตามตัวอย่าง

ฮีตเตอร์ครีบและท่อลมร้อน

(Finned & Tubular Heater) - ให้ความร้อนในตู้อบ - มีท่อขนาด ⦰ 14 mm , ⦰ 11 mm , ⦰ 8 mm - ท่อเกรด 304 , 321 , 316L - รับสั่งทําทุกรูปแบบ

ฮีตเตอร์เมนิโฟลฝังในแม่พิมพ์

(Manifold) - ให้ความร้อนเต็มพื้นที่ในการใช้งาน - สะดวก ทนทาน ประหยัดเวลา ราคาถูก

ฮีตเตอร์อินฟาเรด

(Infrared Heater) - ให้ความร้อนในตู้อบ
 - มี 2 รูปแบบ แบบแท่งและแบบโคม
 - มีการติดต้ังทั้งแบบแนวนอนและแนวตั้ง - วัสดุแบบคาร์บอน และควอทซ์

Social media

Follow us on social media

Country or region: Thailand